Patologija govora – znaci usporenog razvoja govora i vežbe (master, modul srpski)

Dobrodošli na još jedan post na srpskom jeziku.

U ovom postu ću pisati o govornim igrama u razvoju govora na predškolskom uzrastu. Prezentacija koju ćete moći da pogledate preko linka na kraju posta je deo usmenog izlaganja za prvi kolokvijum iz govornih igara, modul srpski jezik, master predškolski vaspitač.

U prezentaciji se govori simptomima usporenog razvoja govora i predviđenih vežbi.

Prezentacija je pisana u tezama, tako da može da služi samo kao materijal za obnavljanje.

Poremećaj govora i jezika

Na osnovu klasifikacija oštećenja sluha ne može se steći uvid u vreme nastanka oštećenja sluha, niti u kvalitet slušnog ostatka (očuvanost frekventnog područja, što je sa aspekta habilitacije govora i jezika bitno). Uviđajući ove nedostatke dr. Kostić  sa instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora je izvršio klasifikaciju oštećenja sluha (tabela 1) kojom definiše dva kriterijuma klasifikacije: vreme nastanka oštećenja sluha i kvantitet i kvalitet slušnog ostatka – procenjen na osnovu tonalne audiometrije ili AEPMS-a (Sovilj, Pantelić, 1996; Pantelić, 2002). Vreme nastanka oštećenja sluha pokazuje koliki je vremenski period protekao od rođenja do nastanka oštećenja sluha, odnosno šta je kod deteta postojalo od govora u trenutku nastanka oštećenja, na osnovu čega se planiraju metodski postupci i sadržaji rada. Kvalitet i kvantitet slušnog ostatka ukazuju na auditivni status sa aspekta potencijalnih mogućnosti razvoja govora i jezika.

Detaljnu klasifikaciju patologije i poremećaja govora možete pogledati na sajtu instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

Ono što nas kao vaspitače i roditelje interesuje jesu simptomi usporenog razvoja govora od mlađe grupe pa do polaska u školu.

Iako postoji mnogo poremećaja razvoja govora sa različitim simptomima, dole navedeni simptomi su opšti i to su stupnjevi razvoja koje svako dete mora da pređe.

Rana prevencija je ključna u prevazilaženju ranih govornih smetnji. Ukoliko primetite da se pojavljuje više znakova usporenog razvoja govora, koji traju neko vreme, potražite pomoć logopeda ili defektologa i sami odmah započnite govorne vežbe sa detetom.

Screenshot_14.png

Evo korisnih linkova za logopedske vežbe na srpskom jeziku:

Lopsi – vežbaonica

Učimo reči

Ovo su neke od vežbi koje možemo raditi sa svojom decom ili decom u vrtiću kada je u pitanju disfazija.

Vrlo je važno primetiti da se sve ove govorne vežbe i igre mogu raditi i sa decom bez poteškoća u razvoju i da je svaki individualni rad sa detetom, ukoliko je stvarno potreban moramo obavljati diskretno da bi izbegli stigmatizaciju.

Ne zaboravimo – inkluzija, a ne ekskluzija!

Govorne veštine se najbolje razvijaju u komunikacionom kontekstu i potrebno je da deca budu aktivni slušaoci – izbegavati faktualno ponavljanje reči i učenje napamet.

Screenshot_15

Prvi post koji govori o govornim igrama uopšteno, možete pogledati OVDE.

Možete pogledati punu prezentaciju klikom na OVAJ LINK.

Ovaj post je prvi u nizu postova sa temom problema u razvoju govora. Za više informacija kliknite na:

Resources:

http://www.iefpg.org.rs/index.php/en/za-roditelje/poremecaj-govora-i-jezika  – Institut za eksperimentalnu fonetiku I patologiju govora – preuzeto 16.12.2018.

Logopedi Srbije – http://lopsi.rs/ – preuzeto 16.12.2018.

 Da Vam je post pomogao u savladavanju prepoznavanja osnovnih stupnjeva razvoja govora i njegove usporenosti? Pišite u komentarima ili preko kontakt strane.

generatedtext (11)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s